แผนคำขอ

โฆษณา
Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 23 ธันวาคม , 2010

แจ้งการส่งเอกสาร เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 

สสจ.มหาสารคาม ปัตตานี ชลบุรี พัทลุง แจ้งเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ รพ.ทุกแห่ง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
click ที่นี่ เพื่อ download  

        สำหรับการจัดทำแผนเงินบำรุงสถานีอนามัยปี 2554  ให้ใช้แบบฟอร์มฉบับปรับปรุง    15 ธันวาคม  2553   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่   แผนเงินบำรุงสอ.(ปรับปรุง15ธค53)   สสอ.รวบรวมแผนที่ผ่านการเห็นชอบของสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่  5  มกราคม 2554เพื่อขออนุมัติแผนต่อไป

Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 5 สิงหาคม , 2010

แบบรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Download แบบรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล click ที่นี่ครับ แบบ form

            ดาวน์โหลด แบบประเมินตนเอง 3S_E1

ให้รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง  ประเมินตนเองตามแบบ 3S. E1 ส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพทุกวันอังคารก่อน16.30น เพื่อจังหวัดสรุป 3S. E2 ส่งสำนักตรวจฯทุกวันพุธ09.00น.

Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 4 สิงหาคม , 2010


เชิญร่วมถวายพระพร Online โดยการ  click ที่รูป

Posted by: patkhi1 | 1 กรกฎาคม , 2010

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2553     4พค.53

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2553  8มค53

Older Posts »

หมวดหมู่