Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 24 กุมภาพันธ์ , 2010

สปสช.เขต2 พิษณุโลก นำผู้บริหารพร้อมสื่อมวลชนสัญจร ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สปสช.เขต2 พิษณุโลก นำผู้บริหารพร้อมสื่อมวลชนสัญจร ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นางชื่นสุข ฤกษ์งาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน และ เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ สุโขทัย เมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดย นางชื่นสุข ฤกษ์งาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน สปสช. เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสู่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ซึ่ง สปสช. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ข้อมูล คำแนะนำ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ และบริการที่เหมาะสม สำหรับงานด้านคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ทางผู้บริหาร สปสช. พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุโขทัย หรือ ห้องสบายใจ โดยมี นพ.ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุโขทัย ให้การต้อนรับ ด้าน นพ.ประจวบ มงคลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า โรงพยาบาลสุโขทัย เห็นความสำคัญของข้อมูลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ กระทั่ง ประชาชนมีความตื่นตัวจัดตั้งเป็น “ชมรมพิทักษ์สิทธิพิชิตใจ” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและไกล่เกลี่ยปัญหา สานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ส่งผลให้เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ลดลง เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ให้-ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้ติดตามการให้บริการของ คลินิกรุ่งอรุณ โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งเปิดให้บริการสำหรับคนไข้อายุรกรรมและกุมารเวช ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการก่อนเวลาราชการ ลดระยะเวลารอคอย ด้าน นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนพร้อมด้วยทีมงาน สปสช. ยังได้ติดตามงานหน่วยไต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งส่งเสริมให้สถานีอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาคนไข้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย แบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดย สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย มี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนวัตกรรมคนไข้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้แก่ นายสมควร ภูมิดี ชาว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ที่ผลิตบ่อทิ้งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแทนการทิ้งน้ำยาที่ส้วมซึม เพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและการระบายของเสีย ส่วนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น มี นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองสุโขทัยธานี ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโครงการหาสารเคมีในเลือด บูรณาการร่วมกับการใช้พืชสมุนไพร (รางจืด) ในการลดสารเคมี ซึ่งมีที่มาจากปัญหาสุขภาพของชาวจ.สุโขทัย มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกไร่ยาสูบซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำปัญหาประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการ “กิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ โดยที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พร้อมจะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับนำไปต่อยอดพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป” ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กล่าวเสริม สำหรับคณะสื่อมวลชนส่วนกลางที่ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT), สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และ นิตยสารชีวจิต โดยจะดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไป.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: