Posted by: กลุ่มงานประกันสุขภาพจังหวัดสุโขทัย | 9 เมษายน , 2010

งาน EMS

ภาพรวมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย

  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย 

Emergency Medical Services ( EMS)

  จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่  พฤศจิกายน  2547

  1.สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นภารกิจหนึ่งในกลุ่มงานประกันสุขภาพ

  2.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสุโขทัย อยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย

  3. เครือข่ายในการดำเนินงาน  หน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น  88  หน่วย

  หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS)  10  หน่วย

  หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน ( BLS)   22  หน่วย

  หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 56 หน่วย

 

แบบบันทึก EMS

1. ALS

2. BLS

3. FR

4. แบบสั่งการ

“ร่าง” ตัวชี้วัดการแพทย์ฉุกเฉินปีงบประมาณ 2553 ระดับจังหวัด

ร่างตัวชี้วัด 53

 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

 

 

ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัย

 

 การแบ่งพื้นที่การให้บริการแบ่งพื้นที่ออกเป็น  9  โซน ตามอำเภอ

  ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายและมีหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน/ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นลูกข่าย

  

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่๑

คำนำสารบัญ1

คำสั่งคณะทำงานมาตรฐาน แนบผนวก๑

คำสั่งอนุกรรมการ แนบผนวก๑

ตอบข้อหารือการดำเนินงานEMSในระดับท้องถิ่น

มาตรฐานและหลักเกณฑ์หมวดที่ ๑-๔

หมวด ๔.๑ ผู้ปฏิบัติการ

หมวด ๔.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ

หมวด ๔.๓ การแต่งกายและสัญลักษณ์

หมวด ๔.๔ ชุดปฏิบัติการ

หมวด ๔.๕ การเงินการคลัง

หมวด ๕ ภาคผนวก ฉบับ๑

 

คู่มือการจัดการและปฏิบันงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

 คู่มือการจัดการและปฏิบันงานในระบบรับแจ้งเหตุฯ พ.ศ.2551  ดาวน์โหลด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: